Danh hài Vân Dung: Xuân Bắc cầm trịch, là trái tim cả đội Táo quân!

V.A, clip: Team Video |

Danh hài Vân Dung: Xuân Bắc cầm trịch, là trái tim cả đội Táo quân!
Danh hài Vân Dung: Xuân Bắc cầm trịch, là trái tim cả đội Táo quân!

Vân Dung nhận định, trong êkip Táo quân thì Xuân Bắc luôn là người cầm trịch, Chí Trung diễn kĩ thuật, còn Công Lý khiến mọi người nổi da gà.

Vân Dung nêu những ưu điểm của từng nghệ sĩ trong ekip Táo quân

theo Trí Thức Trẻ