Ngân sách cạn kiệt vì... biên chế

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Song Hy |

Ngân sách cạn kiệt vì... biên chế
Ngân sách cạn kiệt vì... biên chế

Hội nghị Trung ương 6 đã chỉ ra: Nhiều địa phương và cả trung ương thực hiện không nghiêm túc việc tinh giản biên chế, khiến bộ máy ngày càng phình to, ngốn hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

theo Người lao động