Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Dân Châu Phi đã gọi "Đại tướng của chúng tôi"

07:00 GMT+7 - Thứ tư, 23.10.2013

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Dân Châu Phi đã gọi "Đại tướng của chúng tôi"

(Soha.vn) - Từng là phiên dịch phục vụ chuyến đi dài ngày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chứng kiến sự nể phục và cả lòng quý mến của phía nước ngoài.

Xem thêm