xe tăng 390 húc đổ công Dinh Độc Lập

Ngạc nhiên về chiến sĩ lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập: Cầm lái... đủ thứ xe, nghiệp vận đến đời con

Ngạc nhiên về chiến sĩ lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập: Cầm lái... đủ thứ xe, nghiệp vận đến đời con

Quân Sự 2020-05-08T11:38:00

Nghiệp cầm lái đã gắn với Nguyễn Văn Tập, người lái xe tăng 390 nổi tiếng, đến gần suốt cuộc đời. Mà không chỉ đời anh, nó còn vận đến cả đời con anh.

Bất ngờ về hiện tại của pháo thủ xe tăng 390 húc cổng Dinh Độc Lập có hỗn danh "Pháo To"

Bất ngờ về hiện tại của pháo thủ xe tăng 390 húc cổng Dinh Độc Lập có hỗn danh "Pháo To"

Quân Sự 2020-05-03T11:45:00

Trong các thành viên kíp xe tăng 390, pháo thủ Ngô Sĩ Nguyên là người hay "nổ to" nhất. Chả thế, cánh cựu binh xe tăng đã đặt cho anh cái hỗn danh "Pháo To".

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại