Vương Bình

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách

Tri thức mới 2024-02-05T21:00:00

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen ngợi tài năng là những ai?

Không phải Triệu Vân, đây mới là người thăng tiến vượt cấp ở Thục Hán

Không phải Triệu Vân, đây mới là người thăng tiến vượt cấp ở Thục Hán

Tri thức mới 2022-04-10T14:03:00

Để thất thủ Nhai Đình, Mã Tốc bị xử tội chết, Hoàng Tập bị thu binh quyền. Riêng Vương Bình được ban thưởng.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại