vòm đất

Cà Mau: Con vòm là con gì mà dân ra cửa sông, cửa biển cào bắt kiếm tiền triệu mỗi ngày?

Kinh doanh 2021-07-11T14:11:00

Gần đây, nhiều người ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, có thu nhập khá cao từ việc khai thác con vẹm đất (người dân địa phương gọi là con vòm). Nguồn lợi tự nhiên phong phú đó đã giúp nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện vươn lên.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại