vitamin k1

Ăn một chén nhỏ thứ này, tránh được 2 biến cố sức khỏe chết người

Ăn một chén nhỏ thứ này, tránh được 2 biến cố sức khỏe chết người

Sống khỏe 2022-12-28T14:10:44

Các nhà khoa học Úc phát hiện ra một thứ thần dược bất ngờ mà bạn chỉ cần... ăn để tránh được nhiều lần nhập viện trong đời, bao gồm do các biến cố sức khỏe dễ gây chết người và tàn tật.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại