Xe máy điện phát nổ

Xe máy điện phát nổ như 'quả cầu lửa' trên đường phố Thái Lan

Thế giới 2023-09-21T22:20:00

Đang chạy trên đường phố Thái Lan, chiếc xe điện bỗng tỏa ra khói trắng rồi phát nổ, tạo thành một đám cháy.