xe đạp đi vào đường cấm

Đoàn xe đạp giở thói côn đồ, bao vây ô tô đe dọa tài xế

Xã hội 2023-09-27T10:30:00

Đi vào đường cấm bị nhắc nhở nhiều người trong đoàn xe đạp bao vây ô tô, đòi "hơn thua" với tài xế trên Võ Nguyên Giáp, Hà Nội.