image

VIDEO: Họ đã dùng Chat GPT để sản xuất phóng sự như thế nào?

Xã hội 12/03/2023
Thực hiện: NGỌC LÝ - HUẾ XUÂN - 
Tận dụng lợi thế mà Chat GPT mang lại nhưng không quá lệ thuộc vào nó là cách mà đội ngũ sản xuất chương trình CafeTek của HTV đang thực hiện để làm phóng sự