image

Tổng thống Putin lái xe băng qua cầu Crimea

06/12/2022
Kông Anh - 
Tổng thống Putin lái xe băng qua cầu Crimea