image

Thuyền điện tốc độ 183,8 km/h lập kỷ lục thế giới

Công nghệ 12/11/2023
ĐĂNG KHOA - TRÀ LY(Nguồn: Princeton)/VTC News - 
Thuyền điện của Electric Speedboating (Mỹ) đạt tốc độ tối đa 183,8 km/h, trở thành thuyền điện nhanh nhất thế giới.