thuyền điện cánh ngầm

Ngắm thuyền điện cánh ngầm phá vỡ kỷ lục chạy đường dài

Công nghệ 2023-09-25T12:20:00

Nhà sản xuất Candela ở Thụy Sĩ phá kỷ lục thế giới về quãng đường dài nhất mà một chiếc thuyền điện đạt được trong 24 giờ với 778 km.