image

Tàu nghiên cứu khoa học không người lái đầu tiên ở Trung Quốc

17/01/2023
VTC News - 
Tàu nghiên cứu khoa học không người lái đầu tiên ở Trung Quốc