sư tử tấn công người

Sư tử tấn công người huấn luyện khi đang biểu diễn

Thế giới 2023-09-27T07:00:00

Hai con sư tử trong rạp xiếc bất ngờ tấn công người huấn luyện trong buổi biểu diễn ngày 22/9 tại thành phố Đông Ninh, Trung Quốc.