image

Rừng Amazon 'kêu cứu' giữa bầu trời New York

Thế giới 17/09/2023
Xuân Chi - 
1.000 thiết bị bay không người lái đã thắp sáng bầu trời đêm thành phố New York (Mỹ) để kêu gọi bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon, vài ngày trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở Manhattan.