robot Transformers

Ô tô đồ chơi biến thành robot Transformers ngoài đời thực

Công nghệ 2023-11-02T21:00:00

Ô tô đồ chơi màu vàng đang di chuyển bất ngờ biến thành robot Transformers khiến nhiều trẻ em Thái Lan kinh ngạc.