image

Phát hiện nhiều chung cư mini xây ‘chuồng cọp’ tại quận Tây Hồ

Xã hội 22/09/2023
Trần Hoàng - Trọng Quân - 
Từ ngày 18/9, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức các đoàn liên ngành với thành phần là lãnh đạo quận, lãnh đạo các phòng ban thuộc quận để tổng kiểm tra chung cư mini trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy.