image

Nữ cứu hộ dũng cảm thu phục trăn hoang dã trốn trên mái chuồng gà

Chuyện lạ 18/05/2023
ĐẠI PHONG(Nguồn: Newsflare) - 
Nữ nhân viên cứu hộ tại Thái Lan dũng cảm kéo con trăn lớn trốn trên mái chuồng gà xuống đất và đưa về trung tâm cứu hộ.