image

Những công trình hầm chui đường bộ hiện đại làm thay đổi diện mạo Thủ đô

Xã hội 02/01/2023
Hưng Đỗ - 
Những năm qua, Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các hầm chui như Kim Liên, Thanh Xuân, Trung Hòa, Lê Văn Lương... góp phần làm thay đổi diện mạo giao thông Thủ đô, giảm xung đột giao thông.