image

Nhà xưởng công ty nội thất ở Bình Dương đổ sập sau hỏa hoạn

31/12/2022
PV - 
Nhà xưởng công ty nội thất ở Bình Dương đổ sập sau hỏa hoạn