image

Ngày đầu bắt tay vào khám xe của các đăng kiểm viên quân đội ở Hà Nội

Xã hội 20/03/2023
Diệp Chi - 
Sáng ngày 20/3, 9 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã được bổ sung 19 chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhằm hỗ trợ các hoạt động đăng kiểm, giảm bớt áp lực ùn tắc phương tiện tại các trung tâm này.