image

Nga tấn công cứ điểm Ukraine bằng đạn chính xác cao thế hệ mới

17/01/2023
Thanh Huyền - 
Nga tấn công cứ điểm Ukraine bằng đạn chính xác cao thế hệ mới