image

Khó tin với hình ảnh trích xuất camera karaoke An Phú, nơi cháy khiến 32 người tử vong.

14/12/2022
Báo Người lao động - 
Bên trong phòng karaoke, khách hàng vẫn mở nhạc inh ỏi, còn phía ngoài hành lang, chỉ trong vòng hơn 30 giây, khói đã trùm kín toàn bộ.