image

Khỉ hoang bám theo du khách để cướp thức ăn

Chuyện lạ 21/05/2023
ĐẠI PHONG(Nguồn: Newsflare) - 
Thay vì cảm thấy khó chịu, du khách lại thích thú khi khỉ hoang bám theo xin thức ăn.