hàng Việt Nam

Nổi bật thương hiệu hàng Việt tại Hội chợ Trung Quốc – ASEAN 2023

Kinh doanh 2023-09-18T12:45:00

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 đã chính thức khai mạc vào ngày 17/9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục là quốc gia tham dự với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN tại kỳ hội chợ lần này.