đuổi đánh CSGT

Bị người vi phạm đuổi đánh, cán bộ CSGT dùng súng bắn chỉ thiên

Xã hội 2023-09-26T20:27:00

Nhóm người vi phạm đuổi đánh một cán bộ CSGT huyện Yên Minh (Hà Giang) buộc cán bộ này phải rút súng bắn chỉ thiên để ngăn cản.