image

Đội cứu hộ FAS Angel đã được đào tạo cho tình huống cháy chung cư mini

Xã hội 21/09/2023
Nhóm PV - 
Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào đội cứu hộ FAS Angel để phục vụ mục đích duy nhất là "không bỏ rơi người bị nạn và tiếp cận kịp thời".