image

Độc đáo giống ngô hái xuống ăn liền, không cần luộc

Kinh doanh 21/05/2023
ĐĂNG KHOA - THANH NGUYÊN - 
Sau 7 năm phát triển, nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho ra đời giống ngô SSW18 có thể ăn trực tiếp mà không cần luộc, hấp, nướng.