image

Độc đáo 'đội quân' đi giật lùi bắt cá

Xã hội 23/05/2023
TRỌNG TÙNG - 
Đội kéo lưới xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) gồm 16-20 người, chia thành 2 tổ, liên tục đi giật lùi để kéo cá vào bờ.