image

Độc đáo cuộc đua xe năng lượng mặt trời dài 3.000 km

Công nghệ 29/10/2023
ĐĂNG KHOA - THANH NGUYÊN(Nguồn: Innoptus Solar Team)/VTC News - 
Hàng chục đội đến từ nhiều quốc gia tham gia cuộc đua xe năng lượng mặt trời dài 3.000 km tại Australia, bất chấp cháy rừng và thời tiết biến động.