image

Cỗ máy 90 tấn hút đá dưới đáy biển

Công nghệ 31/10/2023
ĐĂNG KHOA(Nguồn: Interesting Engineering)/VTC News - 
Công ty khởi nghiệp Metals Company (Canada) sử dụng cỗ máy khổng lồ với 4 ống hút để thu thập đá dưới đáy biển nhằm khai thác kim loại.