image

Căn hộ 9 tầng ở Dnipro bị biến thành đống đổ nát

16/01/2023
Twitter - 
Căn hộ 9 tầng ở Dnipro bị biến thành đống đổ nát