image

Cận cảnh hệ thống gương parabol của nhà máy nhiệt mặt trời

Công nghệ 22/09/2023
ĐĂNG KHOA - THANH NGUYÊN(Nguồn: Avery Dennison)/VTC News - 
Nhà máy nhiệt mặt trời tại Turnhout, Bỉ gồm 2.240 tấm gương, có khả năng tạo ra tối đa 2,7 GWh nhiệt điện.