image

Cá mập là loài chung thủy nhất hành tinh

16/01/2023
Mạnh Quân - 
Trong suốt cuộc đời mình, một số loài cá mập rất chung thủy với bạn tình, suốt đời chỉ có một bạn tình. Nếu một con trong cặp đó chết thì con kia sẽ không kết đôi với bất kỳ một con cá mập nào khác hoặc sẽ sinh sản vô tính để tiếp tục nhiệm vụ duy trì nòi giống.