Báo hoang

Báo hoang đột nhập vào gara 'bắt' chó

Fun 2023-05-28T16:30:00

Con báo hoang nhẹ nhàng đột nhập vào gara tại TP Pune (Maharashtra, Ấn Độ) ngoạm lấy chú chó đang ngủ rồi bỏ chạy.