image

80 dù lượn bay trình diễn trên vùng Bảy Núi

Xã hội 01/05/2023
BẢO NGUYỄN - MINH VY - THANH NGUYÊN - 
80 dù lượn động cơ, 30 máy bay mô hình và diều nghệ thuật cùng tham gia trình diễn trên vùng Bảy Núi (Tri Tôn, An Giang) chào mừng 30/4-1/5.