văn phòng Mỹ

Thảm cảnh tại các khu văn phòng Mỹ: Tòa nhà mất giá 98%, bị bỏ hoang hàng loạt, không dễ tìm được 1 hàng McDonald's

Thảm cảnh tại các khu văn phòng Mỹ: Tòa nhà mất giá 98%, bị bỏ hoang hàng loạt, không dễ tìm được 1 hàng McDonald's

Kinh doanh 2024-04-11T07:10:00

Thành phố phải 'trao thưởng' hơn 1 tỷ đồng cho những ai tới đây kinh doanh!

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại