van-hoa-nguoi-cham

“Đỏ mặt” khi xem thiếu nữ Chăm múa phồn thực

“Đỏ mặt” khi xem thiếu nữ Chăm múa phồn thực

Thời sự - Xã hội 2014-02-17T13:58:00

Dụng cụ dùng khi múa là một khúc gỗ được đẽo như hình dương vật. Nếu một bên tay thượng thì phải có một bên chân hạ, gối khuỳnh ra thì bên tay cũng phải khuỳnh ra...

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại