Uranium-241

Đột phá sau 4 thập kỷ: Tìm ra đồng vị siêu nặng của Uranium - giới vật lý hạt nhân mừng rỡ

Đột phá sau 4 thập kỷ: Tìm ra đồng vị siêu nặng của Uranium - giới vật lý hạt nhân mừng rỡ

Tri thức mới 2023-06-21T14:06:00

Đây là khám phá có ý nghĩa rất quan trọng với các nhà khoa học.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại