tuyển người tài

Chuyện cuối tuần: Câu chuyện tuyển người tài  "ngoài gia tộc" tại các doanh nghiệp gia đình

Chuyện cuối tuần: Câu chuyện tuyển người tài "ngoài gia tộc" tại các doanh nghiệp gia đình

Kinh doanh 2021-05-22T11:14:00

Một nghiên cứu của Noam Wasserman được chỉ ra rằng "Thế lưỡng nan của các nhà sáng lập doanh nghiệp là việc kế nghiệp và chuyển giao quyền lực".

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại