tuổi lục tuần

Thanh Bạch U70: Không còn màng danh vọng và "mang ơn trên đã tạo cho tôi hai thiên thần"

Thanh Bạch U70: Không còn màng danh vọng và "mang ơn trên đã tạo cho tôi hai thiên thần"

Giải trí 2022-03-06T20:50:00

Trong một chương trình mới đây, Thanh Bạch gây bất ngờ khi thổ lộ "ông Thanh Bạch cũ đã ra đi rồi".

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại