Tư Mã Huy

Không phải Gia Cát Lượng đây mới là cao nhân Lưu Bị mời không được

Không phải Gia Cát Lượng đây mới là cao nhân Lưu Bị mời không được

Đời sống 2021-03-17T22:02:00

Trước khi gặp được Gia Cát Lượng, Lưu Bị từng mời người này hạ sơn giúp mình, nhưng đã bị từ chối.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại