Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chủ nhân Điện Kremlin 3 nhiệm kỳ và những con số đáng nể - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chủ nhân Điện Kremlin 3 nhiệm kỳ và những con số đáng nể - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chủ nhân Điện Kremlin 3 nhiệm kỳ và những con số đáng nể - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chủ nhân Điện Kremlin 3 nhiệm kỳ và những con số đáng nể - Ảnh 4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chủ nhân Điện Kremlin 3 nhiệm kỳ và những con số đáng nể - Ảnh 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chủ nhân Điện Kremlin 3 nhiệm kỳ và những con số đáng nể - Ảnh 6.

Thi Anh
Bạch Quả
Theo Trí Thức Trẻ14/12/2017