Tôn Tử binh pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 4: Tôn Tử binh pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 4: Tôn Tử binh pháp

Hành trình từ trái tim 2021-04-13T07:36:00

"Tôn Tử Binh Pháp" trải qua 2500 năm nay vẫn vẹn nguyên với nhiều giá trị thực tiễn. Cuốn binh thư 13 thiên này là sách gối đầu giường của vô số doanh nhân, chiến lược gia, tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo chính trị từ Đông sang Tây.

Có bằng của Mỹ, có thể ông Nguyễn Xuân Anh biết về SWOT

Có bằng của Mỹ, có thể ông Nguyễn Xuân Anh biết về SWOT

Thời sự - Xã hội 2017-10-07T13:30:00

Phương tây có lý thuyết quản lý dùng phân tích SWOT (viết tắt từ tiếng Anh Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức).

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại