Tổ chức công việc theo khoa học

Cuốn sách giúp bạn tổ chức khoa học trong công việc

Cuốn sách giúp bạn tổ chức khoa học trong công việc

Hành trình từ trái tim 2023-01-31T08:00:00

Cuốn sách giúp bạn lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc khoa học mang đến hiệu quả công việc tốt nhất.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại