Tiểu đoàn 371 tên lửa chống tăng

“Pháo lủi” - một huyền thoại pháo binh Việt Nam

“Pháo lủi” - một huyền thoại pháo binh Việt Nam

Quân Sự 2016-07-12T20:00:00

"Pháo lủi" là cách gọi vui của bộ đội pháo binh và nhân dân ta dành cho các phân đội sử dụng tên lửa chống tăng B72 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại