thử lòng thừa tướng

Vua mời ăn cơm nhưng không đưa đũa để thử lòng thừa tướng, thừa tướng phản ứng thế nào mà mất mạng?

Vua mời ăn cơm nhưng không đưa đũa để thử lòng thừa tướng, thừa tướng phản ứng thế nào mà mất mạng?

Đời sống 2021-09-06T21:01:00

Thừa tướng Chu Á Phu với tài năng quân sự xuất sắc từng nhanh chóng đánh tan liên quân 7 nước, lập được công lớn cho nhà Hán nhưng lại bị vua nghi kị, cuối cùng phải chết thảm.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại