thread

Cuộc chiến giữa Mark Zuckerberg - Elon Musk: Mèo nào cắn mỉu nào?

Cuộc chiến giữa Mark Zuckerberg - Elon Musk: Mèo nào cắn mỉu nào?

Tri thức mới 2023-07-15T18:36:00

Trước khi chứng kiến một cuộc so găng trên võ đài, Mark Zuckerberg đã "ra đòn" với Elon Musk khi tung ra ứng dụng Threads để cạnh tranh với Twitter.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại