thi đại học 2020

[VIDEO] 10 triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kỳ thi khắc nghiệt nhất trong năm

[VIDEO] 10 triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kỳ thi khắc nghiệt nhất trong năm

Quốc tế 2020-07-07T15:53:19

Ngày 7/7, kỳ thi đại học của Trung Quốc năm 2020 chính thức mở màn.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại